Żerań Park Office

2.000 powierzchni. Budowa zakończona w 2012 roku.