USŁUGI

Świadczymy usługi zarządzania nieruchomościami komercyjnymi.
Pomagamy w utrzymaniu profesjonalnych relacji z obecnymi oraz potencjalnymi najemcami, instytucjami finansowymi i władzami samorządowymi, negocjujemy umowy, pomagamy w skomercjalizowaniu obiektów, koordynujemy przebudowy lub rozbudowy nieruchomości, optymalizujemy koszty eksploatacyjne obiektów.
Dzięki własnym doświadczeniom znamy doskonale rynek nieruchomości komercyjnych oraz podmiotów go obsługujących, architektów, firm pośredniczących, prawników, rzeczoznawców, konsultantów i doradców.
Nasza filozofia “hands-on” zakłada, że każda nieruchomość zarządzana jest jakby była naszą własną.

Osobą kontaktową w sprawie zarządzania jest Maciej Tertelis.