PAR TOWER

Siedziba Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty. Budowa zakończona w 1997 roku.

0
m2 powierzchni

Portfolio