RENAISSANCE PLAZA

10 000 m2 powierzchni. Siedziba firmy Ericsson. Budowa zakończona w 1998 roku.

0
m2 powierzchni

Portfolio