Setne urodziny Prezesa Apollo-Rida

20 maja br. w Hotelu Marriot obchodziliśmy setne urodziny Davida Mitznera, prezesa Apollo-Rida.